12 CITATA – PUT KA VELIČANSTVENOSTI 1 – ROBIN ŠARMA / 12 QUOTES – THE GREATNESS GUIDE – ROBIN SHARMA

1. Život vam svakodnevno pruža prave prilike. Sudbinu će vam na kraju odrediti način na koji ih prihvatite.

2. Nema ničeg beskorisnijeg nego kad radite nešto što uopšte ne treba da se uradi – Piter Druker

3. Posvećenost, svakodnevno usavršavanje i uloženo vreme daju genijalnost.

4. Ako mislite da u vašem životu nešto ne može da se desi, onda nema šanse da ćete preduzeti ono što je neophodno da bi vam se snovi ostvarili. Ostvariće se vaše razmišljanje o nemogućem.

5. Vaš dnevni raspored/planer je najbolji pokazatelj onoga što zaista cenite u životu i što smatrate bitnim

6. Neverovatno je dokle možete da stignete ako se samo dovoljno dugo nečeg držite. Većina brzo odustane. Njihovi strahovi su veći od vere.

7. Reči koje koristite u svakodnevnoj komunikaciji utiču na životkoji živite. Mudro ih birajte.

8. Ulaganje u učenje i usavršavanje je najpametnije ulaganje u životu.

9. Kada sebe dobro nagradite, time šaljete poruku najdubljem i najboljem delu sebe – Vredan sam toga i zaslužio sam.

10. Onaj ko sve pokuša ništa ne završi. Usmerenost. Fokus.

11. Život je prekratak da biste se osećali loše.

12. Sastavite spisak – 101 stvar koju ću uraditi pre nego što umrem.

 

***

 

1. Your life provides real opportunities every day. Fate will ultimately determine the way in which you accept them.

2. There is nothing more useless than when you’re doing something that does not need to be done – Peter Drucker

3. Commitment, daily training and invested time give ingenuity.

4. If you believe that something can not happen in your life, then there is no chance that you will take what is necessary to help dreams come true. Instead the goal, your thinking will contribute to the the impossibilities come true.

5. Your daily schedule / planner is the best indicator of what you really appreciate in life and what you consider important

6. It’s amazing how far you can get if you just persist long enough in something. Majority quickly give up. Their fears are greater than faith.

7. The words you use in everyday communication affect the life that you live. Choose them wisely.

8. Investing in learning and training is the smartest investment in life.

9. When you reward yourself well, thereby you send a message to the deepest and best part of yourself – that’s worth I’ve deserved.

10. He who all start everything nothing will finish in the end. Orientation. Focus.

11. Life is too short to feel bad.

12. Make a list – 101 thing I do before I die.

Ostavi svoj komentar

avatar
  Subscribe  
Obaveštavaj me o