Kako se suočiti sa stresnim situacijama- kako rešiti problem? / How to face with stressful situations?

 

Život u 21. veku nije ni malo lak. Stalno negde žurimo, radimo više poslova odjednom,ne odmaramo dovoljno, ne hranimo se zdravo. Još ako na sve to dodamo i stresne situacije kojima smo izloženi svakodnevno, može se reći da je svako od nas neka vrsta eksplozivne naprave koja svakog časa može da se aktivira. Svedoci smo raznih situacija u kojima ljudi dižu ruku na sebe a vrlo često sa sobom povedu i nevine žrtve. Kako da se izborimo sa stresnim situacijama?
6 koraka za prevazilaženje stresne situacije:
1) izbrojte do 10: vašem telu je potrebno vreme da se prilagodi novonastaloj situaciji. Pri prvom susretu, zastanite, izbrojte do 10 (čak i do 100 ako treba). Ishitrena reakcija može izazvati nove probleme. Morate smanjiti reakciju u svom telu, jer je bitno da hladne glave pristupite rešavanju.
2) ako ste se smirili, krenite od početka. Pokušajte jasno da definišete uzrok za nastajanje te situacije. Samo tako ćete moći da delujete direktno na uzrok i sprečite posledice.
3) Pronađite sva moguća rešenja i sistemom elimincije nađite najbolje i najbezbolnije rešenje po vas.
4) Krenite odmah sa rešavanjem. Ne dozvolite da se stvar zakomplikuje. Ne ostavljajte stvari nedovršene.
5) Rešili ste problem, opustite se i iz cele situacije izađete kao pobednik. Nagradite sebe.
6) Najvažnije je NIKAD se više ne vraćati na to što se desilo. Svaki put kada se setite nekog problema, u vama se budi poznat osećaj besa ili straha, a to Vas dovodi do ponovnog proživljavanja stresa koji može biti iste jačine kao i pri nastanku situacije. Ne treba vam to. Okrenite novi list list.

U borbi protiv stresa, smeh je najefikasnije oruđe. Okružite se pozitivnim ljudima, smejte se sa njima. Smejte se i kad ste sami. Smejte se na silu jer će to iz vas izmamiti pravi smeh.
„Uvek je jači onaj koji se smeje od onog koji besni“

***

Life in the 21st century is not easy. Rushing, multitasking, not  resting enough , not eating healthy. If we put all of these together + daily stressful situations, we can say that all of us have some sort of explosive device, which any moment can be activated. We have witnessed a variety of situations in which people raise their hands to themselves and very often with them and take innocent victims. How to deal with stressful situations?

6 steps for overcoming stressful situations:

1) count to 10: your body needs time to adjust to the new situation. At the first contact, you must  stop, take a breath,  count to 10 (up to 100 if necessary). A hasty reaction can cause new problems. You must reduce the reaction in your body, because it is important with cold head access to finding the best  solution.

2) if you have calmed down, start from the beginning. Try to clearly define the cause for the occurrence of this situation. Just so you will be able to act directly on the cause and prevent the consequences.

3) Find all possible solutions and using elimination system find the best and easiest solution for YOU

.4) Start solving immediately. Do not wait, couse the problem  can start groving. Do not leave anzthing unfinished.

5) You have solved the problem and now it’s time to  relax and the whole situation come out as a winner. Reward yourself.

6) The most important thing is never to look back on what happened. Every time you think of any problems, you can feel the same anger or fear, and that leads you to re-experiencing the stress that may be of the same magnitude as well as the emergence of the situation. You do not need that. Turn the sheet.

In the fight against stress, laughing  is the most effective tool. Surround yourself with positive people, laugh with them. Laugh when you are alone. Start forcing laugh because it will elicit from you the real laugh.
„It’s always the stronger one who laughs than the one who raging“

1
Ostavi svoj komentar

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
duledudule Recent comment authors
  Subscribe  
Najnoviji Najstariji Najpopularniji
Obaveštavaj me o
duledudule
Gost

Treba snage, dobro je kad ima pozitiva ljudi u okolini ta podrška, valja.