KOLIKO IMAŠ RAZLOGA ZA SREĆU, A KOLIKO TI STVARNO TREBA? / HOW MANY REASONS YOU HAVE FOR HAPPINESS, AND HOW MUCH YOU NEED FOR REAL?

Kad nam sreća zatvori jedna vrata, obićno nam otvori neka druga. Problem je što često ostajemo duže ispred zatvorenih gledajući u njih, pa ne vidimo otvorena.
Mnogi su pokušavali da objasne šta je to sreća, ali bezuspešno. Ne postoje reči koje mogu tačno da definišu sreću. Uporedićemo sreću sa vazduhom. Vazduh nam je potreban da bismo živeli. Vazduh ne vidimo, ali znamo da postoji. Bez vazduha ne bi bilo ni nas. Isto je i sa srećom. Treba nam, ne vidimo je ali je osetimo i znamo da postoji. Kao i vazduh, sreća ima mnogo i svako može da uzme koliko mu treba. Zašto su onda „neki srećniji“ od drugih? Odgovor je jednostavan: ZATO ŠTO ZNAJU DA PREPOZNAJU SREĆU.
Sreća nije uvek očigledna. Često je skrivena u malim stvarima koje zajedno daju jednu veliku sreću.
Pa, koliko imaš razloga za sreću? Imaš ih dosta. Evo samo nekoliko:
1. Živiš
2. Imaš moć da stvaraš
3. Ljubav
4. Zdravlje
5.
6.
.
.
Nastavi spisak. Može to biti i pogled psa na ulici koji ti izmami osmeh. Sve što ti ne nanosi tugu i bol zapravo jeste razlog za sreću.

Posle svega, koliko ti treba razloga za sreću?
Dovoljan je jedan. Samo jedan razlog za sreću dovoljan je za početak, a onda kreće ćitav niz. Jedan razlog će doneti još jedan, pa još jedan. Sve te sitnice čine jednu veliku sreću koju nazivamo ŽIVOT. Ta sreće, taj život koji to je dat rođenjem, čuvaj i neguj. Drugu priliku za sreću nećeš dobiti. Zgrabi je odmah!
„Srećan je onaj čovek koji uspe živeti u sadašnjosti“ P.C

***

When one door closes, another opens; but we often look so long and so regretfully upon the closed door that we do not see the one which has opened for us.
Many researchers tried to explain what happiness is. There are no words that can accurately define happiness. Compare the happiness with air.  We need air to live. We do not see the air, but we know it exists. Without air we couldn`t exist. It is the same with happiness. We need hapiness, we do not see it it but we know it exists. Like air, there is a lot of hapiness and everyone can take as much as he needs. Why then, „some people are happier“ than others? The answer is simple: Because they know how to recognize CHANCE FOR HAPINESS.
Happiness is not always obvious. It is often hidden in the small things that together give a great happiness.
Well, how many reasons do you have to be happy? You have a lot of them. Here are just a few:
1. You are a live
2. Health
3. Love
4. You have the power to create
5.
6.
Keep going.  It can be some small things. Maybe  some dog in the street that make you smile.  Everything except sadness and pain actually is a reason for happiness.
After all, how many reasons do you need  for happines?
One. One reason to be happy is enough for great start. One reason will bring another, another one, and another… All these little things make a great fortune that we call LIFE. The happiness is the life that it is given to you. You will not get a second chance for happiness . Get it now!
„Who can live in present, is a happy person“ PC…

Ostavi svoj komentar

avatar
  Subscribe  
Obaveštavaj me o