Motivaciona priča – VRATA / Motivational story – THE DOORS

Scroll down for story in English
Pročitajte priču i usudite se.

VRATA

Car je odlučio da testira svoje dvorjane kako bi pronašao pomoćnika. Okružili su ga moćni i mudri ljudi pa im car reče:

– Imam nedoumicu i zanima me ko mi od vas može pomoći da je rešim.

Zatim ih odvede do ogromnih vrata i reče im:

– Ovo su najveća i najteža vrata u mom carstvu, objasni car. Može li ih neko od vas otvoriti?

Najveći deo prisutnih odmah poče odmahivati glavom u neverici. Mudraci počeše zagledati vrata, dodirivati ih i razmišljati, ali na kraju svi priznaše da ne umeju da ih otvore.

Međutim, iz mase iskorači jedan dvorjanin, priđe vratima, poče ih zagledati, opipavati i gurati. Odjednom, povuče ih snažnim trzajem i vrata se otvoriše! Vrata su bila već bila milimetar odškrinuta, ali nisu bila zaključana. Za otvaranje već odškrinutih vrata bilo je potrebno samo samopouzdanje da se to uradi u prisustvu samog cara.

Car objavi: -ti ćeš dobiti položaj na dvoru. Nisi se oslonio samo na ono što vidiš. Usudio si se pokušati ono što se u početku činilo nemogućim.

Tako je i u našim životima: mnoga su vrata već odškrinuta, ali se mi pribojavamo da im priđemo blliže i da ih do kraja otvorimo.

Viktor Igo je davno rekao: “Usuditi se, to je cena napretka!” 

***

motivational story / motivaciona prica

***

THE DOORS

Dare yourself!

Emperor decided to test his subordinates to find an assistant. He was surrounded by the mighty and wise men and then he said:

– I have doubts and I wonder which one of you can help me  to solve it.

Then he led them to a huge door and said to them:

– These are the largest and heaviest door in my realm, explain Emperor. Can someone of you open them?

The largest part of the of those present immediately began shaking his head in disbelief. The wise men began to watch doors the door, touch them and in one moment he think, but in the end all of them admit that they can not open the doors.
However, from the crowds of people stepped a man, he went to the door, he began to watch doors, to touch them and in one moment he push. Suddenly, withdraw them with powerful jolt and in one moment he the door opened! The door was already ajar millimeter, but they where not locked. To open the partially open door was only necessary self-confidence to do it in the presence of the emperor himself.

Emperor revealed: You’re gonna get a position on the palace. You have not relied only on what you see. You dare to try what initially seemed impossible.

This is also true of our lives: many are already in front of ajar door, but we fear that they get closer and to open them.

Victor Hugo once said: „To dare, that’s the price of progress!“

Ostavi svoj komentar

avatar
  Subscribe  
Obaveštavaj me o