NE DOPUSTITE DA VAM PROLEĆE PROLETI / DON'T LET YOURSELF TO SPRING FLY AWAY FROM YOU | PUTOVANJA ANA MARIJA I SAŠA

NE DOPUSTITE DA VAM PROLEĆE PROLETI / DON’T LET YOURSELF TO SPRING FLY AWAY FROM YOU

Proleće je divan period kada se sve budi iz zimskog sna. Budi se I ti. Vreme je da iskoristiš ovo proleće kao nikada pre. Kako? Pročitaj naše predloge, dodaj ih u svoj planer i pokreni se. Oseti se življim nego ikad.

1. VEŽBANJE

Kao i uvek na prvom mestu. Koliko nam energije odnese barem 3x više energije nam vrati. Možda smo dosadni, ali da, bitno je da se pokreneš.

2. URADI TO ODMAH

Progutaj najveću žabu prvo. Svaki dan ono što ti je najteže uradi ujutru. Kasnije sve što dođe neće biti tako teško 🙂

3. IDI NA IZLET

Sve je toplije i toplije. Priroda se budi. Spakuj ćebence i neku hranu i pravac na livadu. Sam ili sa nekim nije važno. Važno je da si napolju. Miriši prirodu, cveće i..

4. DIŠI

Diši duboko. Onesvesti se od kiseonika. UUUUUUUUDAH, IIIIIIIIIIZDAAAAAAH.

5. NAUČI NEŠTO NOVO

Na primer, posadi drvo.Isprobaj recept neke afričke kuhinje. Kreni na ples. Uči arapski.

6. IDI U BIOSKOP

Imaš celo proleće da nekog odvedeš u bioskop. Nikad ne znaš kakvu pouku film ima i šta tamo možeš da naučiš.

7. PEVAJ NA SAV GLAS

Odvrni muziku i pevaj. Da, sad odmah je pravo vreme za to. Ne čekaj da zatvoriš ovu stranicu ili da ugasiš kompjuter. Pravac na YouTube i peeeeeeeeeeevaj.

8. ČITAJ 

Izvedi knjigu u park. Zaboravi na ovaj svet i upusti se u neku avanturu.

9. POKLONI NEKOME NEŠTO

10. POKLONI SEBI NEŠTO

11. ZALJUBI SE

U nju, u njega… U knjigu, u cvet, u posao, u svoje remek delo.. Proleće je tako divno vreme za ljubav.

12. CILJ

Gde ti je onaj spisak koji si napravio oko Nove Godine? Gde si stao? Šta si počeo? Završi i ispuni sebi još neku životnu želju! SAD!

13. BUDI ZAHVALAN

Zašto? Zato što možeš ovo da pročitaš i dok ovo čitaš dišeš. Dovoljno je za početak 🙂

14. URADI NEŠTO NA ŠTA DUGO ČEKAŠ

Stvarno sad je pravo vreme. Možda ćeš jednog dana biti spremniji i pametniji ali možda tada bude kasno. Ne čekaj. Dan je dug 🙂

15. UGASITE TV

Nema ništa loše u tome da pogledate neku edukativnu ili zabavnu emisiju. Ali ne dozvolite sebi da proleće presedite ispred televizora. Ugasite lenjost sa televizorom i učinite nešto sa svojim životom. SAD!

Stalno pitajte sebe: DA LI OVO ŠTO RADIM ŽELIM DA RADIM POSLEDNJEG DANA MOG ŽIVOTA?Stiv Džobs je rekao ako nekoliko dana za redom odgovorite sa NE vreme je da promenite nešto.

***

Spring is a wonderful time when everything is awakening from hibernation. Wake up you too. It’s time to take advantage of this spring as never before. How to do that? Read our templates, add them to your planner and move on. Feel more alive than ever.

1. EXERCISE

As always in the first place. How much energy it takes from us at least 3 times more energy throw back to us. Maybe we’re boring, but it is important to move your body.

2. DO IT NOW

Swallow the biggest frog first. Every day, in the morning do the hardest job. Later whatever comes will not be so hard 🙂

3. GO TO TRIP

Outside is warmer and warmer. Nature wakes up. Pack a blanket and some food and head out to the meadow. Alone or with someone it does not matter. It’s important that you’re outside. Smell nature, flowers and ..

4. BREATHE

Breathe deeply. Pass out of oxygen. BREAAAAAATH INNN, BREAAAAATH OUUUUUTTTTT.

5. Learn something new

For example, plant a tree. Try some new African cuisine recepies. Go to the dance. Learn Arabic.

6. GO TO CINEMA

You’ve got all spring to take someone to see a movie. You never know what kind of movie has a lesson there and what you can learn.

7. SING LAUD  

Play the music and sing. Yes, right now is the great time for it. Do not wait to close this page or to turn off the computer. Go on YouTube and SIIIIIIIIING.

8. READ

Bring a book in the park. Forget this world and engage in an new adventure.

9. GIFTS someone you know

10. Give yourself SOMETHING

11. Fall in love

Into her into him … In the book, a flower, in business, in your masterpiece .. Spring is such a wonderful time for love.

12. GOAL

Where’s the list that you made around the New Year? Where did you stop? What did you start? Finish and fulfill yourself some life wish! NOW!

13. Be grateful

Why? Because you can read this and while you’re reading this you’re breathing. It is enough to start 🙂

14. DO SOMETHING YOU BEEN WAITING FOR A LONG TIME

Really now is the right time. Maybe someday you’ll be more prepared and smarter but then maybe will be too late. Do not wait. The day lasts long 🙂

15. TURN OFF THE TV

There is nothing wrong if you watch an educational or entertaining show sometimes. Just do not allow yourself to sit through whole spring in front of the TV. Turn off the laziness with a TV and do something with your life. NOW!

Constantly ask yourself: IF THIS IS THE LAST DAY OF MY LIFE, DO I REALY WANT TO DO THIS? Steve Jobs said if several days in a row you say NO. then is time to change something.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Obaveštavaj me o
guest
1 Comment
Najstariji
Najnoviji Najpopularniji
Inline Feedbacks
View all comments
toscanasoul
6 godine ranije

Kakvu količinu motivacije sam dobila u pola četiri ujutru.. Hvala za ovo 🙂