ŠTA AKO SMO ZALJUBLJENI U KAMEN SPOTICANJA? / WHAT IF WE’RE IN LOVE WITH A STUMBLING BLOCK?

Uzmimo da ste pročitali naše ili neke druge tekstove i da ste odlučili da promenite svoj život. Krenete hrabro i odlučno napred, a onda naletite na zid. Često je taj zid neko ko nam u životu najviše znači- ljubavni partner. Možda se pitate zašto vam to radi. Odgovora je mnogo, ali odmah izbacite iz glave da vam to radi namerno- to gotovo nikad nije slučaj. Svi smo mi različiti. Neko je ambiciozan, neko nije. Neko voli i želi da rizikuje a neko voli da je u sigurnom krugu bez mnogo promena i rizika.

  Šta možete da uradite?

Najbezbolnije ali ne i najlakše rešenje je da se potrudite da tu osobu promenite. Pokušajte da stavite do znanja da vam je jako bitan lični uspeh ali i njegov/njen uspeh. Pokažite nezadovoljstvo i objasnite svoje razloge. Koristite se raznim sredstvima (ne koristiti oštre predmete niti otrovne materije, ne mislim na to). Proces „buđenja“ može trajati dugo i često je naporan, ali pomislite samo šta dobijate ako uspete. Vredi pokušati!

Druga stvar koju možete da uradite jeste da put ka uspehu nastavite sami. Ako ste sve argumente potrošili i nemate više snage za borbu vreme je da odustanete. Nema svrhe gubiti vreme na osobe koje sede na ušima. Ok, razumem ja ,ljubav, ali koliko vas voli ako vam nije podrška i neće da da svoj doprinos boljem životu? Ako misliš da je ovo strašno, u nastavku teksta pročitaj i treću stvar koju možeš da uradiš- najstrašniju.

Možeš a odustaneš od svojih snova. Digneš ruke od svega, od sebe. Zavališ se u fotelju zajedno sa dragom osobom i zajedno gledate kako dani prolaze, kako život prolazi pored vas. Polako gubiš sebe, gubiš svoju svrhu, a ambicije…koje ambicije? Ambicije su zaboravljene baš kao i ti. Tebe nema!

Na kraju, imaš čak 3 moguća rešenja. Mene sad zanima, šta ćeš uraditi. Da da, ti. Od tebe očekujem mnogo. Verujem u tebe i siguran sam da se nećes odlučiti za poslednju varijantu. Počni odmah.

Zaslužuješ život.

Posvećeno dragoj H. i svima vama!

***

Let’s suppose that you have read our or any other text and you decided to change your life.  You go bravely and strongly forward, and then hit a wall. Often the wall is someone who is the most important in our life-our love. You might be wondering why they do it. There is a few answers, but right out of your head that they’t doing that with some purpose – it’s almost never the case. We are all different. Someone’s ambitious, someone’s not. Someone love to take a risk, on other side  someone likes to be in a safe circle without any change and risk.

       What can you do?

The least painful but not  easiest solution is to try to change that person. Try to put it clear that your personal success is important  as much as his / her success. Show your dissatisfaction and explain your reasons. Use the various means (do not use sharp objects or toxic mqterije, I do not mean it). The awakening process can take a long and often arduous, but just think what you get if you win. Worth a try!

Another thing you can do is to continue your own way to success, alone. If you spend all arguments and you have no more strength to fight it is time to give up. There is no point wasting time on people who sit on the ears. Ok, I understand, love, but how much that person love you if he/she dos not support you and dont even try to contribute to a better life? If you think this is bad, read the text below and see what is the third thing you can do – the scariest.

You can a give up of your dreams. Sit back in a chair with your loved one and watch together as the days pass, that life is passing. Slowly you lose yourself, you lose your purpose and ambition … what ambition? Ambitions are forgotten just like you! There is no “you“.

In the end, you have even three possible solutions. I’m asking about whatwould  you do. Yes, you. I expect a lot of from you.I believe in you and I am sure that you will not choosed the third version. Start NOW!

You deserve to live.

To my dear H. and to all of you!

Ostavi svoj komentar

avatar
  Subscribe  
Obaveštavaj me o