SAD MI JE JASNO / NOW I UNDERSTAND

„Umro sam. Lutam negde između dva sveta. U nedostatku zanimacije, pitam se. Kako sam živeo? Živeo sam. Stekao sam veliko bogatstvo. Radio sam mnogo, uživao sam malo ali je iza mene ostalo dovoljno da bi moja deca imala sve. Nisam imao bog zna koliko ispunjen društveni život, al sam uvek bio okružen saradnicima pa se može reći da nikad nisam bio sam. Obišao sam ceo svet. Ne verujem da postoji neki aerodrom na koji nisam sleteo. Dobro, nisam baš video sve, uglavnom sam išao na poslovne sastanke. Nisam video nijedno svetsko čudo, al sam mnogo razmišljao o njima. Zanimalo me je kako izgleda pogled sa Ajfelovog tornja. A ljubav…voleo sam. Ustvari, to se valjda podrazumeva? Ona je mene volela, to znam. Dobro možda nekad i jesam bio preokupiran poslom al ona je to razumela. Eeeh kakav sam samo kulinar bio. Znao sam odlično da spremam palačinke, pizzu, krmenadle u povrću, rižoto. Nisam to često radio jer nisam imao vremena. Obično smo jeli u restoranu. Voleo sam muziku ali sam često sedeo u potpunoj tišini zatrpan hrpom papira, ugovora i računa.
Čekaj, gde sam to ja? Šta radim ovde? Vratite me. Sad mi je jasno. To nije bio život. Mojoj deci sam dao sve, al sam im oduzeo oca. Svi ti ljudi oko mene bili su tu samo iz koristi. Hoću da proputujem ceo svet, ali ovaj put polako. Da upoznam lepotu svakog grada. Da se popnem na Ajfelov toranj i da iz sveg glasa pevam slaveći život. Da je volim, da je stvarno volim, da osetim tu ljubav koju mi je nesebično davala. Hoću da spremim rižoto da i pozovem sve ljude koje sam godinama stavljao po strani. Želim da pustim muziku i u njoj da uživam.
Hej ti, čuješ li? Vrati me nazad, sad znam kako, želim da živim.“

On je dobio drugu priliku, sad će pokazati da li je stvarno shvatio kako treba živeti. Ti počni odmah. Ne čekaj drugu priliku jer, kao što i sam znaš, neko je dobije a neko ne. Živi sad!

***

„I died. I wander somewhere between two worlds. I am wondering… How  I live? I lived. I have made great fortune. I worked a lot, I enjoyed it a little but it’s behind me enough that my kids now have what they need. My social life was not fulfilling , but I’ve always been surrounded by aides so we can say that I was never alone. I went around the whole world. I think that there is no an airport that I had never landed. Well, I I didn’t saw it all, I mostly went to business meetings. I did not see any wonder of the world, but I often think about them. I wanted to know what’s the feeling when you are on the  Eiffel Tower.
And love … I loved. In fact, it probably implies? She loved me, I know that. Well maybe sometimes I was preoccupied with work but Im shure that  she understood it. Oh my, I was a real kitchen chef. I know how to make a perfect  pancakes, pizza, pork chops in vegetables, risotto. I did not have free time to be in the kitchen. Usually we ate in the restaurant. I loved the music but I often sat in complete silence covered in papers, contracts and invoices.
Wait, where am I? What am I doing here? Take me back. Now I understand. It was not a life. My kids had everything, but I took they father from them. All these people around me were there only for there own benefits. I want to travel the whole world, but this time slowly. To seethe beauty of each city. To climb the Eiffel Tower and start singing, celebrating life. I wanna love her, and this time I really like to feel that love which she generously giving to me. I want to cook risotto and invite all the people I’ve put aside for years. I want to play the music, and I enjoy it.

Hey you, can you hear me? Take me back, now I know how I want to live. “

He got a second chance, and he will show that  he really understand how to live. You can start immediately. Do not wait a second chance because, as you well know, somebody get that chance but somebody not.  Start your life NOW!

 

 

 

 

Ostavi svoj komentar

avatar
  Subscribe  
Obaveštavaj me o