Srećan rođendan Fejsbuče / Happy bday Facebook

Laički rečeno, Fejs je društvena mreža. Nastao je pre 10 godina. Počeo je tako što je trebao da spoji studente univerziteta na jednom mestu. Pre deset godina bio je jednostavan, prost. Sadržao je samo nekoliko informacija o korisnicima. Danas, ima korisnika koliko i Indija stanovnika. Danas, sadrži toliko informacija o korisnicima da to može u skorijoj budućnosti da izazove velike probleme, ukoliko se te informacije ne čuvaju kako treba. Danas, Fejsbuk je gigant svoje klase. A nekad je bio samo ideja.

Ovo je samo još jedna priča o ideji. Ideji koja je promenila svet. Seme je probilo zemlju i razgranalo se u džinovsko drvo, Drvo, koje nekome zaklanja Sunce, a nekog lansira na Mesec.

Želim nam da za 10 godina svako od nas slavi bar po jednu ideju koja je promenila svet.

Zamislite koliko nas je, koliko je dobrih ideja, koliko bi svet bio dobar, samo da pustimo te ideje da proklijaju i postanu deo društva. Budimo društveno odgovorni. Dajmo društvu najbolje i najbolje će nam doći.

Šta vi želite da slavite za 10 godina?

Počni 🙂

NAPRAVITE FEJS TORTU

***

Happy bday Facebook

In lay terms, Facebook is a social network. It was founded 10 years ago. He tried to join the university students in one place. Ten years ago it was easy, simple. It contained only a small amount of information about users. Today, FB have user as the population of India. Today, it contains so much information about the users, which may, in the near future, cause serious problems if the information are not stored properly. Today, Facebook is a giant of his class. And yesterday was just an one simple idea.

This is just another story about the idea. The idea that changed the world. Seeds pierced the ground and branched out into a giant tree. Tree that someone is blocking the Sun, and by someone is a launch to the Moon.

I want us , for 10 years, that each of us have celebrating party for at least one idea that changed the world.

Imagine how many of us, how many good ideas, how the world would be good, just to let these ideas to germinate and become part of society. Let’s be socially responsible. Let’s give the society the best and the best will come to us.

What do you want to celebrate in 10 years?

Start 🙂

MAKE A FACEBOOK CAKE 

Ostavi svoj komentar

avatar
  Subscribe  
Obaveštavaj me o