ŠTA SE ČUJE DESET PUTA GLASNIJE I ČEŠĆE OD REČI „DA“? / WHAT IS HEARED TEN TIMES LOUDER AND MORE OFTEN THAN WORD „YES“?

Jedna majka je radila 2 posla. Jedan od 6 do 2, drugi od 3 dok ne završi, čistila je zgrade. Trčala je sa jednog na drugi posao. Kad god bi je neko od stanara pitao za neku pomoć ili uslugu uvek je pomagala. Uveče bi se vraćala preumorna. Ipak uspevala je da deci obezbedi lep život i školovanje. Ujutru je ustajala da im spremi doručak i ručak jer se bojala da oni neće znati. Uveče je jurila da im da večeru. U prodavnici joj se dešavalo da uzme pogrešnu stvar, ali bila je previše ponosna da bi vratila iako. Nije htela decu da obavezuje kućnim poslovima, pa je to radila noću. Nije ni trepnula a deca su bila spremna za fakultet. Jedano po jedano se odselilo. Završavali su fakultete i postajali cenjeni, dobro plaćeni ljudi. Vratili su majci u materijalnom smislu  mnogo više nego sto je ona njima dala. Ipak, oni se nisu poznavali, stvarno. Deca nikada nisu saznala šta majka voli, jer je ona uvek govorila da njoj ne treba ništa. Majka je samo pretpostsvljala koje su dečije želje, jer nije imala vremena da razgovara sa njima. Imali su samo par zajedničkih fotografija. Ona je na kraju živela sama i bolesna jer su sva deca zasnovala porodicu, a ona nijednom od njih nije htela da bude na smetnji. Na kraju je shvatila da bi joj ceo život bio drugačiji da je samo jednom uspela  i smogla snage da kaže NE. Na žalost, bilo je kasno.

Život u XXI veku je jednom rečju – BRZ.
Svi žurimo da stignemo negde, trudeći se da posvetimo što je moguće više vremena porodici i sebi.
Brzina donosi i mnogo mogućnosti. To ne znači da ćete uspeti da uhvatite svaku priliku.
Naprotiv, mnogo više puta ćete čuti reč „NE“ od reči „DA“.
Svakoga dana 10 puta više se sretnete sa negacijom nego sa potvrdom.
Sa druge strane, vi ste stalno u gužvi. Svaki dan obavljate milion zadataka i nikad ne završite sve na vreme. Zašto? Zato što vam je žao da kažete NE.

NAUČITE DA UPRAVLJATE VREMENOM I UBIJETE VREMENSKE VAMPIRE

Dan ima samo 24 sata. Od toga na spavanje i hranjenje bi trebalo da vam ode bar 10 sati. Ako se naspavate radićete mnogo brže i bolje. Ako se pravilno hranite isto. Još ako na to dodate 1 sat fizičke aktivnosti umesto da 3-4 sata sedite ispred televizora i kompjutera, mnogo je veća verovatnoća da ćete mnogo više da uradite u toku dana. 

Na kraju, odredite prioritete. Mnogo stvari u toku dana NIJE potrebno da uradite baš vi. NE MORATE BAŠ VI SVE DA KONTROLIŠHETE. Ako živite u zajednici, ako radite sa drugim ljudima, prepustite im da i oni urade nešto. Ne možete da preuzmete SVE na sebe i da kažete da niko neće ništa da vam pomogne. Možda i hoće ali mu/joj vi ne date priliku.

I još nešto – NAUČITE DA KAŽETE NE! Mnoge stvari ne morate da radite ako nećete. Kad god vam je teško da kažete ne, setite se da su vas danas odbili bar 10 puta. Jedno NE vam može biti karta za druženje sa porodicom, na primer.

***

THE mother had two jobs. One from 6AM till 2PM, the other from 3 PM till the work is done because she was  cleaning buildings. Every day she was running from one job to another. Every time someone asked her for help, she couldn’t say no. She was helpful always. Late in the night she will come home tired. Early in the morning she will prepare breakfast and lunch for the children, because she was not sure that they will do that by themselves. In the night she was rushing to give the dinner. in the grossery store she never return some of the products she buyed even she knew it’s not neseser. Even she didn’t pay jet! She had a lot of pride. She was doing all the house jobs, because she has an opinion that children just need to go to squl and learn. A blink of an eye and the kids was gone to college. One by one moved out. They finished college  and became big, good persons with lots of money in their pockets. They return to mother in material way more than she ever imagined they will. But there was one little cache. She didn’t know who, for real, was her kids. Kids never had an idea what their mother wanted, not even small stuff, like favorite chocolate, or flovers,  because she didn’t needed anything. They didn’t know each other for real. They had just a few photos together. In the end she was living alone and sick because she tought that she will just be obligation to her children. But one day, she woke up and realised how beautiful life could be if she pick up all of her strength to say NO, just one time. Maybe there will be another… But it was late for that….

Life in XXI century, described in one word is FAST.
Everybody is rushing somewhere, trying to spend some time with family or just for us. Fast life give us lots of opportunities. But that doesn’t mean that we will grab them all. Actually we will hear NO 10 times more than YES.
From the other side you are in a hurry. Every day you have lots of tasks to do and you are not able to finish everything on time.  Why? Why you’re sorry or shy to say NO?

LEARN MORE ABOUT TIME MANAGEMENT  AND KILL TIME VAMPIRES

Day only have 24 hours. On feeding and sleeping you spend 10 hours.   If you have quality sleep you’ll do faster and better. If you eat healthy the saim. If you add on that one more hour spent on physical activity rather than 3-4 waching tv or using computer for fun, the chances to give the best of you are big!

I ask you, what’s your priorities? During the day you do a lot of things  that can do other people around you, right? YOU DON’T HAVE TO CONTROL EVERYTHING! You can’t do everything by yourself and then say that no one wants to help you. Maybe they want, but don’t have a chance. Belive in others, they will be excited if you give them chance to prove themselves by doing some of your jobs.

And one more thing – LEARN TO SAY NO! There is a lot of stuffs you don’t have to do if you don’t wanna do! Simple as that. Everything it’s hard for you to say NO, remember that others rejected you at least 10 times today. Maybe one NO will be the ticket for having fun with your family, for example.

Ostavi svoj komentar

avatar
  Subscribe  
Obaveštavaj me o