USPEŠNI LJUDI GLEDAJU SVOJA POSLA, NEISPUNJENI ZABADAJU NOS U TUĐU SUPU / SUCCESSFUL PEOPLE MIND THEIR OWN BUSINESS, UNFULFILLED PEOPLE STICK NOSE INTO OTHER PEOPLE’S SOUP

ZAŠTO JE POTREBNO SA DESETKOM POLOŽITI ISPIT GLEDANJA SVOG POSLA?

WHY IS REQUIRED TO PASS THE EXAM  MINDING YOUR OWN BUSINESS WITH 10?

KURS „GLEDAJ SVOJA POSLA“ POČINJE UPRAVO SAD!

COURSE CALLED „MINDING YOUR OWN BUSINESS“ STARTS RIGHT NOW!

***

Oni koji nauče da gledaju svoja posla su pobednici. Oni prvi stižu do cilja i prvi zabodu svoju zastavu na vrh. A to želiš zar ne?!

Ako ne želiš, zatvori ovaj tekst i produži dalje! Gledaj da li je komšija počupao travu, dok je tvoje dvorište puno korova jer te mrzi da se pokreneš. Pljuj po tuđim diplomama iako sam nisi završio ništa ili imaš nekoliko ispita do kraja, ali te profesor zeza… Gledaj kako je neko tamo dao doktoru mito i osudi to najstrašnije, ali prvom prilikom, tom istom doktoru donesi jedan viski! Ajde zatvori tekst, ti si najpametniji. Niko nije bolji od tebe.

Vreme kada svako zabada nos u tuđ tanjir nikada nije došlo. Oduvek je tu i traje. Šuška se o ovome.. Govori se o onome.. Zašto je tako uradio? Pa nije to trebalo tako.. Kako ga nije sramota?

Svi sa punim pravom posmatraju, razmatraju, boduju i ocenjuju TUĐE živote.

A kada si poslednji put ocenjivao i bodovao svoj život?

Kada si seo, onako sam sa sobom, i iskreno bodovao svoje poteze i korake?

Mrzi te, naporno ti je, nije to za tebe, steže te grlo i kad pomisliš na to, grčiš se, pokušavaš da zaboraviš i okrećeš glavu na drugu stranu, zar ne? Ili si previše ponosan pa ni to ne možeš sebi da priznaš? Još uvek misliš da si najbolji? I treba tako da misliš, ALI samo ako to stvarno zaslužiš, ako si ISKREN PRED SOBOM!

Svi koji prvo analiziraju druge nisu zadovoljni sobom. Puni su gorčine, tišti ih sve što su propustili u životu. Trude se da srozavanjem tuđeg truda i rada podignu sebe i svoj nerad. Tužan život, zar ne? Ili se još uvek koprcaš i govoriš kako to nema veze sa tobom?

Kada naučiš da ne zabadaš nos u tuđ život počinješ da živiš jednostavniji, lagodniji , neopterećen i srećan život. Imaćeš više vremena za sebe i svoje potrebe.

Zamisli da si sve vreme koje si utrošio na analizu i pljuvanje drugih potrošio na samoanalizu. Sada bi verovatno bio srećan, ispunjen i zadovoljan. Ništa ti ne bi falilo. Bio bi zadovoljan svime što imaš. Ali… Šta ali, opet imaš neki izgovor? Super ubedi se da si u pravu zato što si drugima pokazivao pravi put dok si svoj pustio da zaraste u gustu šumu. Bravo, evo ti medalja.

Ne znaš kako je neko tamo stigao negde tamo i nema potrebe da te to zanima. Čak i da ste porodica, čak i da radite zajedno… Šta te briga šta radi neka tamo pevačica u solarijumu, kom sportisti je trudna žena, kako je glumcu urastao nokat ili zašto je neki tamo političar plagirao diplomu? Ne stvarno, šta to tebe briga ako si ti ispunjeni doktor nauka, koji oko sebe ima srećnu ženu, decu, porodicu, koji ide na odmore gde želi i uživa u svom hobiju i pikanju loptice na golf terenu?  Šta tebe briga šta ko radi, ako imaš svoj mir i spokoj?

Izabrao si svoj život. Ako ti ne valja, menjaj. Šta te briga za druge?

Svako zna šta je najbolje za njega. Svi pravimo svoje izbore. Svi imamo svoje ciljeve.

NEMOJ DA SE PRAVIŠ DA SI DOBAR ČOVEK NEGO BUDI DOBAR ČOVEK!

Zamisli kakav bi bio svet da se svako bavi sobom kao što se bavi drugima? Gde bi nam bio kraj….

 1. Samoanaliziraj se.
 2. Usavršavaj se.
 3. Slušaj svoj unutrašnji glas.
 4. Meditiraj.
 5. Uživaj u svom životu.
 6. Zahvali se na divnom životu koji vodiš.

Ne brini tuđe brige već svoje probleme pretvori u lekcije. Napravi sebe boljom osobom i pokaži nam najboljeg TEBE. Zasluži tu desetku kod sebe.

P.S. Možeš da analiziraš ovaj tekst, da tražiš greške, izvoli… Vidimo se u drugom ispitnom roku kolega. Pet.

***

Those who learn to mind their own business are winners. They come first to the finish line and first thrust their flag on top. And who does not want that, right?

If you do not want that close this text and extend beyond! See if the neighbors yanked the grass while your yard is full of weeds because you are too lazy to move on. Spit on other people’s diplomas although you did not finish any course, or you have several exams to get that diploma, but the professor is an idiot … Watch how someone gave bribe to a doctor and condemn them most dreadful, but at the first chance  give to the same doctor one whiskey! Come on close text, you’re the smartest. No one is better than you.

The time when everyone sticking their nose in someone else’s plate has never occurred. It is always there and it lasts. Rumour about this.. There is talk about some things .. Why is that done? That way is bad for him .. Shame on you…

Everyone, with good reasons observe, discuss, grade and evaluate other people’s lives.

When did you last time grade your own life?

When did you sit, just you and yourself , and frankly gave points for your moves and steps?

It is boring, hard , it’s not for you, and your throat tightens, when you think about you spasms ruins your body, you are trying to forget , turn your head on the other way, right? Or you are so proud you even you can not admit it to yourself? Still think you’re the best? You should think so, but only if you really deserve that, if you’re honest with yourself.

All who first analyze the others is not happy with himself. He is full of bitterness. Everything he missed in life is bothering him. They strive to descend another’s effort and work to put on pedestal their own negligence. Sad life, isn`t it? Or you still buck away saying how this has nothing  with you?

When you learn  not to stick your nose in someone else’s life you begin to live a simple, easy going, unburdened and happy life. You’ll have more time for yourself and your needs.

Imagine that you used all the time for self improvement instead you’ve spent it on analysis and spitting others. Now you would probably be happy, fulfilled and satisfied. You would not lacking anything. You would be pleased with everything you have. But …

But what, again, you have an excuse? Great convince yourself that you’re right because you’re showing others the right way while you let your to heal in a dense forest. Well done, here’s a medal for you.

You do not know how someone got somewhere and there is no need for you to know. Even if you are family, even if you work together … Why do you care what some singer did in the solarium, which athletes have pregnant women, how some actor got  ingrown nail or why that politician plagiarized diploma? No really, why do you care if you satisfied Ph.D., who  has the happy wife, children, family, going on vacation where he wants, enjoy his hobby and shoot balls on the golf course? Why do you care what someone else does if you have your peace and serenity?

You chose your life. If  something is wrong, change it. Why do you care for others?

Everyone knows what is best for him. We all make our choices. We all have goals.

DO NOT PRETEND BE GOOD  MAN, BE A GOOD MAN!

Imagine what world would be if everybody deals with them as much as they deal with others? End would not exist.

 1. Analyze yourself.
 2. Usavršavaj yourself.
 3. Listen to your inner voice.
 4. Meditate.
 5. Enjoy your life.
 6. Be grateful for the wonderful life that you lead.

Do not worry about other people’s concerns, turn your problems into lessons. Make yourself a better person and show us the best YOU. Deserve that 10, in front of yourself .


P.S. You can analyze this text and to look for errors, go ahead … I’ll see you in another final exam colleague. You failed.

Ostavi svoj komentar

avatar
  Subscribe  
Obaveštavaj me o