Žurite? Proverite da li ste sve poneli za nezaboravni odmor! / In a hurry? Make sure you bring all you need for unforgeable vacation! | PUTOVANJA ANA MARIJA I SAŠA

Žurite? Proverite da li ste sve poneli za nezaboravni odmor! / In a hurry? Make sure you bring all you need for unforgeable vacation!

Krenuli ste u žurbi da ne zakasnite na let, autobus, taksi vas čeka… i pre nego što ste zaključali vrata od stana, pitate se da li ste sve poneli. Naravno da niste. Uvek, ali uvek  ćete zaboraviti bar neku sitnicu. Ne brinite, to je sasvim uobičajena stvar. Zbog euforije sasvim je normalno da nešto i zaboravite. Često su to sitnice kao što su papuče, ceo paket Orbit žvaka (ne razumem kako neko može da krene negde bez 20ak pakovanja Orbit žvaka, kad to samo u Srbiji može da se kupi (ironic emotikon)), belu majicu koja se sušila na terasi… Kad malo bolje razmislite, bez svih tih sitnica možete sasvim lepo da se odmorite, ali zato postoje stvari koje, ako ih zaboravite, mogu napraviti od vašeg odmora pravu noćnu moru.

Pratite ovu listu, i ako ste sve sa nje poneli, ne brinite. Sve je super, odmor može da počne!

 

  1. Pasoš- Jasno je da ne možete da napustite zemlju bez pasoša, pa će vam nemanje ove isprave napraviti pakao već pri čekiranju na aerodromu. U još gorem slučaju, ako idete autobusom i tek pred izlazak iz zemlje shvatite da ga nema, u velikom ste problemu. Proverite datum važenja pasoša jer neke zemlje ne dozvoljavaju da boravite u njoj ako vam pasoš ističe u naredna 3 meseca.
  2. Novac- ma nije moguće da nisi poneo novac? Au, ne znam kako da ti pomognem. Da se, možda, nisi setio da debitnu karticu spakuješ u kofer? Ako jesi, lako ti neko može uplatiti. Ako nisi…
  3. Polisa osiguranja- Nikako ne krećite na put bez polise zdravstvenog osiguranja. Cena je manja od 1EUR/dan.
  4. Lekovi- ukoliko imate propisanu terapiju od vašeg lekara, potrebno je da ga na vreme obavestite da planirate odmor u inostranstvu da bi vam obezbedio adekvatnu terapiju. Trudite se da ponesete sve potrebne lekove, jer je teško u stranoj zemlji dobiti baš istu terapiju.
  5. Podaci o hotelu, transferu- Nikako se nemojte uzdati u podatke u elektronskom formatu. Uvek postoji mogućnost da vam se baterija isprazni. Šta? Niste čak ni snimili podatke u telefon, već vam stoje u prijemnom sandučetu emaila? Uzdate se u WiFi? A ne. Napišete na papir sve podatke o hotelu, transferu, kontak osobi… i Taj papir stavite u novčanik. (Ne u onaj koji “planirarte“ da zaboravite na ormariću zajedno sa novcem).
  6. Mobilni telefon- 21. vek je, nemoj da se brukaš. Bez telefona ni u toalet. Treba napraviti sve te slike u avionu, selfije na aerodromu. Ako si zaboravio punjač, kupi drugi kad stigneš.
  7. Dobro raspoloženje- Ako si poneo sve od gore navedenog, spreman si za odmor. Sad samo nabaci osmeh, naoružaj se dobrim raspoloženjem i pozitivnom energijom. Vreme je da kreneš.

Šta? Šta bi još da ti kažem? Kreći bre, avion te neće čekati, niti se za autobusom trči 😉 BON VOYAGE!

 

***

 

***

 

You’re started vacation in a hurry because you don’t want to be late for a flight, bus, taxi is waiting for you … and before you locked the door of home, wondering if you bring all you need. Of course not. Always, but you always forget at least a little something. Do not worry, this is quite a common thing. Because of the euphoria is quite normal to forget something. Often these are small items such as slippers, the whole package of Orbit chewing gum (I do not understand how someone can go somewhere without about 20 packages Orbit chewing gum, when they can be bought only in Serbia (ironic emoticon)), a white shirt that was drying on the terrace … When you think about it, without all those little things you can have quite nice relaxing vacation, but there are things that, if you forget, can make of your vacation a nightmare.

Follow this list, and if you have all bring with you do not worry. All is great and holiday can start!

1. Passport – It is clear that you can not leave the country without a passport. The disadvantage of this document can make hell already at check in at the airport. In the worse case, if you go by bus and just before leaving the country realize that he’s gone, you’re in big trouble. Check the expiry date of the passport because some states do not allow to stay in it if the passport expires in the next 3 months.
2. Money – it’s not possible that you did not bring the money? Wow, I do not know how to help you. Yes, perhaps, you did remember to pack your debit card in a suitcase? If so, someone can easily deposit money into the account. If you’re not …
3. The insurance policy – Please not embark on a journey without health insurance policies. The price is less than EUR 1 / day.

4. Medications – If you have prescribed therapy from your doctor, it is necessary to inform on time that you are planning a holiday abroad to provide you  adequate therapy. Try to take all the necessary medication, because it is hard in a foreign country to get exactly the same treatment.
5. Information about the hotel, transfer – no way you should  rely on the information in an electronic format. There is always the possibility that your battery is empty. What? You did not even record the data on the phone, it is  in the Inbox email? Trust in WiFi? Do not do that!. Write down all the information about the hotel, transfer, contact person … and put that paper in your wallet. (Not in the one that ‘youre planing’ to forget on the table with money).

6. Mobile phone – it is 21st century, do not embarrass yourself. Without phone do not go even to the bathroom. You must make all these pictures in a plane, selfies at the airport _. If you forgot the charger, buy another when you arrive.
7. Good mood – If you bring all of the above, you’re ready for a break. Now just put on a smile, reengage good mood and positive energy. It’s time to go.
What? What else can I say? Move on, the plane will not wait, nor run for the bus;) BON VOYAGE!

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Obaveštavaj me o
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments