Scroll down for English

1. ZABAVNO JE

Ako ste pročitali tekst u kojem smo pisali na šta bi trebalo da obratite pažnju ako krećete na putovanje sa devojkom/dečkom sigurno je da ako poštujete pravila na ovakvom putovanju možete samo da se zabavite i izađete iz svakodnevne rutine.

2. TEST

Svako putovanje je test za vezu. Pokazaćete svoje najbolje i najgore strane i to vas može ili zbližiti još više ili vam pokazati da je vreme da potražite novog partnera.

3. UPOZNAĆETE SE

Putovanje je najbolji način za upoznavanje. Videćete kako se ophodi prema drugima. Saznaćete kakav/a je prema vama kad nema poznatih ljudi oko vas. Saznaćete šta može da ga/je izneriva, šta voli… Ali takođe ćete otkriti da li to vama odgovara ili ne.

4. UVEK IMATE DRUŠTVO

Ako se lepo slažete sasvim je sigurno da ćete uvek da imate društvo za sve što želite da radite.

5. SIGURNOST

Osećaćete se odlično dok neko brine za vas i trudi se da sve bude odlično i bez problema. Kada se par dobro slaže javi se osećaj sigurnosti i jednostavno ne moraš da brineš baš za svaku sitnicu jer ćete se dopunjavati.

6. BUDžET

Kada krenete na putovanje kao par bilo bi odlično da imate zajednički budžet i da zajedno odlučujete kako ćete trošiti novac. Takođe je izuzetno važna stvar da pre putovanja zajedno štedite novac za željeni put. Budite odgovorni, najviše parova se na kraju posvađa oko novca na putovanjima, pazite se.

7. RAZUMEVANJE

Posle prvog zajedničkog putovanja ne samo da ćete se bolje upoznati već ćete početi i bolje da se razumete. Vreme koje provedete zajedno pokazaće vam ko je ko. Ako se dobro slažete verovatno će i vaša veza napredovati ka zajedničkom životu ili braku.

8. INTIMNOST

Naučno je dokazano da ljudi koji putuju imaju bolji seksualni život. Promena životne rutine kao i izazovi sa kojima se srećemo dok smo na putu vode do toga da veza postane jača i stabilnija, kao i da partneri imaju više poverenja jedno u drugo. Putovanje je super 🙂

9. Dve glave razmišljaju pametnije nego jedna

Dok pravite plan i program putovanja kao i dok donosite odluke u hodu sigurno je da ćete pametnije odlučiti u dvoje. Tada nema naglih odluka jer o svemu treba da popričate i da se dogovorite.

10. USPOMENE

Bez obzira na to da li ćete ostariti zajedno ili ne ono što stvarate dok putujete su uspomene. A uspomene je najbolje čuvati barem na dva mesta. Dva srca koja čuvaju uspomenu na jedan momenat koji je samo vama ostao u sećanju ne može ništa da zameni ili kupi.

***

1. It’s fun

If you read a story in which we wrote about on what you should need to pay attention if you go on the trip with girlfriend / boyfriend is certain that if you follow the rules on this kind of trip you can just have fun and leave the daily routine.

2. TEST

Every trip is a test for a relationship. You will show your best and worst side, you can either get closer more or it may show you it’s time to search for a new partner.

3. Get to know new things about your relationship

Travelling is the best way to learn. You will see how it treats others. You will learn how / is to you when there are no known people around you. You’ll find out what he does not like, what he likes … But you will also find out whether it suits you or not.

4. ALWAYS HAVE COMPANY

If you get along it is quite certain that you will always have a great company for all you want to do and explore.

5. SAFETY

You will feel great while someone cares for you and is trying to keep things flawlessly without problems. When a couple gets along well, there came a feeling of security and you just do not have to worry much for every little thing because you will become complementary.

6. BUDGET

When you set out on any journey as a couple it would be great to have a common budget and together decide how to spend the money. It is also extremely important thing to before journey together save money for the desired time. Be responsible, most couples eventually quarrel over money to travel, beware.

7. UNDERSTANDING

After the first joint trip not only will you get better acquainted, but you will begin to better understand. The time you spend together will show you who is who. If you have a great time, regardless of an arguments, your relationship will progress towards the common life or marriage.

8. INTIMACY

It is scientifically proven that people who travel have a better sex life. Changing life routine and the challenges we face while we’re on the road leading to the fact that relationship becomes stronger and more stable, and that the partners have more confidence in each other.

9. Two heads think better than one

While you make a plan and program of journey and while you make decisions on the fly, it is certain that you will better decide in two. Then there is no rash decisions because everything needs to talk and to make arrangements which will suits you both.

10. MEMORIES

Regardless of whether you are going to grow old together, or not what you are creating on journey are memories that will lasts forever. A memory is best kept in at least two places. Two hearts that keep the memory of a moment that you remain in your memory nothing can replace or buy.

HEJ! PROČITAJ I OVO...

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *