Saveti za putovanja

Da li znate sa kim idete na odmor? / Do you know who is your travel buddy?

Scroll down for English

Sigurno su vam roditelji, kao i meni ponavljali “Pazi sa kim se družiš, biraj svoje društvo…“ “Ma da, sigurno ćete vi da mi birate sa kim ću se družiti, ostavite me na miru, ne mogu da živim od vas, ubiću se…“ Dobro, šta sad, pubertet me je drmao. Nisam to baš uzimao za ozbiljno. Sada, sa 28 godina, stvari su dosta drugačije. Kroz moj život su prošli mnogi ljudi. Neki su ostavili trag, nekih se ni ne sećam. Krug prijatelja se suzio i to verovatno tako ide. Ma sigurno znaš o čemu pričam. Otprilike je ista stvar i kad su putovanja u pitanju. Nadam se da ste dobro razmislili sa kim idete na odmor.

Ovih 8 izbegavajte:

1. Roditelji

Ako ste 18+, roditelji nikako ne mogu biti vaše društvo za odmor. Nemoj pogrešno da me shvatiš, ali i tebi i njima bi više prijalo da se tih desetak dana odmorite kako od posla i obaveza tako i jedni od drugih. A i zamisli da se vraćaš iz grada pijan i gaziš preko roditelja da bi došao do pomoćnog ležaja. Da ne govorim o tome da od privođenja “društva“ u sobu nema ništa.

2. Ljubavni par

Ne dozvoli sebi da budeš prilepak. Niko ne voli da im neko visi nad glavom dok… Osim ako nisi baš zato pozvan/a da budeš treći/a. Ok, ovo je već za drugu temu. Dakle, sveća im ne treba jer je u mraku lepše. Ne prihvataj poziv da ideš na odmor sa ljubavnim parom. Nikako!

3. Ljubavni par II

Ako je vas dvoje, i odlučili ste da idete sa još jednim parom na letovanje, dobro razmislite. Nikako ne pristajte na to samo da biste smanjili troškove. Ako je taj par sklon svađanju, na letovanju će biti 10x gore. Treba vam to? Jok.

4. Veliko društvo

Pod pojmom “Veliko društvo“ smatram 5+ osoba. Ne prihvataj organizaciju nikako i pokušaj da izbegneš taj odmor. Kada je više osoba uključeno, konflikti su neizbežni. Još ako je društvo mešovito (momci i devojke) može biti zeznuto.

5. Devojka/dečko sa kojim ste vezu započeli nedavno

Ako ne poznajete dovoljno vašeg partnera, nemojte planirati odmor sa njim. Ne znate njegove navike i narav. Odmor može lako prerasti u umor. Možda mu se neće svideti vaša kratka suknja, kupaći koji otkriva više nego što “treba“, možda je ona ljubomorna… ne treba vam histerija na odmoru.

6. Drug drugarica sa kojim se družiš tek reda radi

postoje ti neki ljudi čije nam društvo ne prija, ali se družimo iz neke navike ili nekog drugog razloga. Nema potrebe da sa takvom osobom krećete na odmor. Izbegnite to i odmorite se. (Ne podržavam takvo druženje, ali znam dosta slučajeva)

7. Grebator

Postoje ti neki “daj cigaru“, ljudi koji se grebu gde stignu. Štediš za to letovanje i onda neko takav krene sa tobom. Daj cigaru, daj griz, daj liz, daj 5evra. Prihvataju piće kad ti plaćaš, a kad je red na njih oni moraju da odnesu lek tetki (iako je tetka u Srbiji a vi u Grčkoj). Ma beži bre

8. Hipohondar

“Da li znaš da od te vode možeš da dobiješ trovanje? Ako me ujede komarac dobiću neku bolest. Moram preventivno da popijem antibiotik. Nećeš valjda sedeti u mokrom šorcu non stop, pa da se prehladiš? “ NE HVALA!

Dok sam pisao ovaj tekst, pitao sam NJU: “Majo, sa kim ne treba ići na odmor?“ Na šta je ona odgovorila: “Na odmor treba ići samo s tobom.“ A ne ne, nije da te pozivam da ideš sa mnom. Nađi jednu osobu koja voli putovanja, koja voli isto što i ti i uvek ćeš imati savršeno društvo za odmor i avanturu. Nadam se da sam ti malo pomogao. Kreni sistemom eliminacije. Ako precrtaš sve koje znaš, kreni sam/a na odmor. Siguran sam da te tamo negde čeka neko baš za tebe. Srećan put! Da li vi znate sa kim idete na odmor?

******

I’m shure that your parents always repeating you: “Beware of bad people, chose them carefully…Yea, right, stop torturing me, I can’t live like this… Oh well, that’s the puberty. I didn’t take it seriously. Today, I’,m 28 years old, things are quite different. Throught my life, I met a lot of people- Some of them left some mark, some not. You know what I mean. It’s almost the same thing about traveling. I hope you think wisely, be smart and don’t go on vacation with whomever.

These 8 types of people who you need to avoid:

1. Parents

If you’re 18+, parents can never be your best choice for vacation. Do not get me wrong, but it would be better that these ten days to rest from obligations as well as from each other. And the idea that you’re coming back from the town drunk and stepping through the parents to reach an extra bed. Not to mention that you can’t bring any girl/boy in the room.

2. The couple

Do not let yourself be limpet. Nobody likes them. Unless you’re just invited to be a third. Okay, this is for another topic. So, they don’t need the candle, because it is better in the dark. Do not accept an invitation to go on holiday with loving couple. Newer!

3. The couple II

If there is two of you, and you decide to go with another couple on vacation, consider carefully. Do not do that just to reduce costs. If the couple tends arguing, on holiday will be 10x worse. Do you need that? Nope.

4. A group of friends – 5+ people

Do not take the organization and try to avoid that. When more people are involved, conflicts are inevitable. Even if it is mixed (boys and girls) , it can be tricky.

5. The girlfriend / boyfriend with whom you are in relationship recently

If you do not know your partner enough, do not plan a vacation with him. You do not know his habits and nature. The holidays can easily turn into hell. Maybe he does not like your short skirt, bathing suit that reveals more than it “ should “, she may be jealous … you do not need hysteria on vacation.

6. Friend with whom you hang around without any reason

There’re some people whose presence does not suit us, but hang out couse habit or some other reason. There is no need to start vacation with that person. Avoid it and rest. (I do not support such relationships, but I know a lot of cases)

7. Scrounger

There are some ‘give me a cigarette ‘people. You saved money for holiday and then someone like that goes with you. Give a cigar, give a bite, give me 5 eur. He accept a drink when you’re paying, and when their turn they have to take the medicine to aunt (Although the aunt is in Serbia and you are in Greece). Oh, get outta here

8. Hipohondar

“Do you know that drinking this water you can get poisoned? If I am bitten by a mosquito, I can get some disease. I have to drink a preventive antibiotic. You’re not going to sit in wet shorts all the time, so that you catch a cold? “ NO THANKS!

While I was writing this article, I asked HER:, With whom we should not go on vacation? She replied: On vacation – only with you. No, it’s not that Im inviting you to come with me. Find one person who loves traveling, who loves the same thing as you and you’ll always have the perfect companion for relaxation and adventure. I hope I helped a little. Start with system of elimination. If you cross out all of them, go alone. I’m sure someone out there waiting just for you. Have a nice trip!

HEJ! PROČITAJ I OVO...

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *