Jedan dan u...

JEDAN DAN U ARHEOLOŠKOM PARKU VIMINACIUM / ONE DAY IN Viminacium Archaeological Park

Viminacium

Scroll down for English and pics

srbija

Viminacium… Beše to nekad blistav grad. Bogati hramovi, široke ulice, luksuzne vile, velike terme, amfiteatar…

work with us kontakt stikla kafa kravata

A danas milion godina istorije na jednom mestu. Na stotinak kilometara od Beograda, blizu termoelektrane Kostolac, Drmno, nalazi se arheološki park Viminacium. To je mesto na kome se prepliće istorija rimskih imperatora i mamuta. Već zvuči zanimljivo, jel da? Mi smo i dalje pod utiskom plave sobe.

work with us kontakt stikla kafa kravata

ŠTA SVE MOŽETE DA VIDITE U ARHEOLOŠKOM PARKU VIMINACIUM

 • Severna Glavna kapija legijskog logora (Porta praetoria)
 • Rimske terme
 • Mauzolej u kojem je najverovatnije sahranjen rimski imperator Hostilijan
 • Mamut park
 • Domvs Scientiarvm
 • Zanatski centar sa pećima za proizvodnju keramike i opeke
 • Paleohrišćanska memorija (zbog specifične lokacije unutar Termoelektrane Drmno dostupna za posete samo u izuzetnim uslovima i uz ranije najave obezbeđenju TEKO Kostolac B)

gde ici

OVO MESTO JE, KAŽU ISTRAŽENO TEK 5%! Nikad se ne zna šta će i kada novo da otkriju, ne samo arheolozi već i bageristi koji su tek nedavno naleteli na mamute. Ovde važi parola ko nađe mamuta daje mu ime, pa tako možete videti i Đomlu, između ostalih imena koje nekako podsećaju na crtani Snežana i 7 patuljaka.

okolo

KAKO videti sve ovo?

Najbolje vam je da u Viminacium krenete automobilom. Drugi način je autobus/voz do Požarevca a zatim lokalnim autobusom ili taksijem do sela Drmno.

Kada stignete u Viminacium, sve atrakcije možete obići vozićem koji ide na svakih sat vremena, sa vodičem.

money costs

KOLIKO TO SVE KOŠTA?

Ulaznica je 500 dinara.

JOŠ NEŠTO?

 • Suvenirnica
 • Restoran (polu-otvorenog tipa, ukoliko želite ovde da jedete morate da se najavite)
 • Kafić + sladoled
 • Besplatan WiFi internet
 • Dečije kamp radionice – vikend 8000 dinara (smeštaj, hrana, učenje, igra, radionice…)
 • Hotelski smeštaj

posetiti

Viminacium, mesto koje se nekada nalazilo na raskrsnici puteva koji su povezivali severni deo Balkanskog poluostrva sa ostalim delovima rimske imperije. Možete i vi da koračate ovim arheološkim parkom. Upoznajte se sa istorijom, jer istorija je učiteljica života, zar ne? 🙂

Lajkujte Viminacium na Facebooku i budite u toku sa novostima jer nikad se ne zna šta će novo biti otkriveno – https://www.facebook.com/Viminacium

Non nova, sed nove – Ne nove stvari, već na novi način.

***


Viminacium
Ulaz / Entrance
Viminacium
Trajanov stub / Trajans column
Viminacium
Mausoleum
Viminacium
Viminacium
Viminacium
Viminacium
Viminacium
Viminacium
Viminacium
Mozaik u fontani / Mosaic in the fountain
Viminacium
U muzeju / In the museum
Viminacium
Legion
Viminacium
Blue emperators room / Plava soba
Viminacium
Knock knock
Viminacium
Vika
Viminacium
Kosti mamuta / Bones of mammoths
Viminacium
Kosti mamuta / Bones of mammoths
Viminacium
Mammoth
Viminacium
Mamut park / Mammoth park
Viminacium
Suvenirnica / Souvenir shop
Viminacium
Suvenirnica / Souvenir shop
Viminacium
Suvenirnica / Souvenir shop
Viminacium
Mini bus tour

IMG_0419

Viminacium
Suvenir/Souvenir

 


***

Viminacium … It used to be a dazzling city. Monumental temples, wide streets, luxurious villas, extensive baths, an amphitheater …

work with us kontakt stikla kafa kravata

And today, millions of years of history in one place. For a hundred kilometers from Belgrade, near Kostolac, Drmno, is an archeological park Viminacium. This is where the intertwined history of Roman emperors and mammoths. Already sounds interesting, right? We are still under the impression of the blue room.

work with us kontakt stikla kafa kravataWHAT YOU CAN SEE IN Viminacium Archaeological Park

 • North Main Gate legion camp (Porta Praetoria)
 • Roman Thermae
 • Mausoleum which was probably buried Roman emperor Hostilian
 • Mammoth park
 • DOMVS Scientiarvm
 • Crafts center with furnaces for ceramics and bricks
 • Paleochristian memory (due to specific locations within the Drmno Thermal Power Plants available for visits only in extreme circumstances and with prior notice providing TEKO Kostolac B)

gde ici

THIS PLACE IS, THEY SAY, researched only 5%! You never know what and when something new to discover, not only archaeologists but also the excavator which have only recently stumbled upon a mammoth. Here is the motto – who finds mammoth gives him the name, so you can see Djomla, among other names that somehow reminiscent of the cartoon Snow White and the 7 Dwarfs.

okolo

HOW?

Toy train, which leaves every hour, with a guide.

money costs

How much it all cost?

Entrance fee is about 5 euros

MORE?

 • Gift shop
 • Restaurant (half-open, if you want to eat here you have to ask before you come here)
 • Coffee shop + ice cream
 • Free WiFi Internet
 • Children’s camp workshop – weekend around 80 euros (accommodation, food, learning, playing, workshops …)
  hotel accommodation

posetiti

Viminacium, a place that used to be situated at the crossroads that connected the northern part of the Balkan Peninsula with the rest of the Roman Empire. You can walk through this archaeological park. Get familiar with history, because history is a teacher of life,right? 🙂

Like ViminaciumPage on Facebook and keep up to date with the news because you never know what new they will discover – https://www.facebook.com/Viminacium

Non nova, sed nove

HEJ! PROČITAJ I OVO...

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *