Scroll down for English

Ćao ljudi! Jasno nam je kakva je situacija, ne samo u zemlji već i u svetu. Iz tog razloga ovde smo da otvoreno pričamo na temu KAKO UŠTEDETI PARE U SRBIJI ili BILO GDE NA OVOM SVETU! Ima ljudi koji bi hteli nešto da priušte sebi ali im nekako to stalno izmiče iz ruku. Stalno pričaju o tome ali nikako da im uspe! I kao najvećeg krivca za sve svoje neuspehe navode NOVAC, KEŠ, MANI, LOVU, zovite ga kako hoćete. Zapitali smo se zašto je to tako? Dakle ako nemaš mamu i tatu koji su u mogućnosti da finansiraju sve tvoje hireve… Ako imaš ženu ili muža koji trenutno ne može nikako da pronađe posao… Ako si tinejdžer koji samo želi da po prvi put ode sa društvom na more… Ovo je tekst za tebe! Da kreni u avanturu štednje! ODMAH!

Možda ti sad štednja ne zvuči primamljivo. Možda se sad pitaš zašto bi se ti odrekao nekih stvari… Pa ok idi na iks, zatvori ovo i odustani i ovako ti to nije strano. Ipak možda odlučiš da prištediš neku paru, pa se promeniš? Ko zna… IDEMO, probaj nešto da naučiš i nemoj stalno da govoriš ovo nije za mene, ne mogu ja ovo… Kroz istoriju imaš milion dokaza da se sve može kad se hoće…

Dakle… TA DAAA…. KAKO UŠTEDETI PARE

KAKO UŠTEDETI PARE / HOW TO SAVE MONEY
 • Prvo i osnovno je da odlučiš zašto ti treba novac. Ne govori za crne dane jer ti dani kad dođu nećeš znati ni gde si, niti ćeš da imaš vremena da razmišljaš o novcu. Dakle nađi lep cilj, koji te ispunjava. Hoćeš da proputuješ svet? Hoćeš da poseduješ nešto materijalno? Hoćeš da završiš neki kurs? Hoćeš detetu da priuštiš najbolje obrazovanje? Naravno da hoćeš NEŠTO! Pronađi šta i fokusiraj se na to. Okruži se time i stalno razmišljaj o tvom višem cilju, jer niko drugi neće umesto tebe!
 • Sada kada imaš cilj razmisli malo – zašto nemaš novca za to. SVAKI DINAR JE BITAN. Svaki dan, barem mesec dana piši SVE što potrošiš. Ali bukvalno sve! Tako ćeš zaključiti na šta bacaš novac. Da bukvalno svaki dan bacaš novac na nešto a da to ni ne primetiš!
 • Plaćaj kešom! Ne navlači se na osećaj plaćanja karticom! To je nešto najgore što može da ti se desi! Em nemaš osećaj da si potrošio, em neke naše banke imaju proviziju na svaku transakciju.. Dakle kad se skupi na gomili, posle mesec, dva, tri.. BUDE MNOGO VIŠE nego što ti se čini!
 • Kad legne plata / ili dobijete džeparac OSTAVITE sa strane jedan deo para! Da bukvalno ostavite to sa strane i ne mislite na to jer vam NEĆE NEDOSTAJATI! Sitniš od kusura ubacuj u teglu ili kasicu – mi smo tako jednom skupili više od 20 evra!
 • KUPUJ PAMETNO – Logična stvar je da moraš da jedeš, svaki dan, naravno. Ipak ne moraš da kupuješ svaki dan. Kupuj na VELIKO i od PROIZVOĐAČA! Po voće i povrće idi pri kraju radnog vremena pijace! Opšte je poznato da NE IDEŠ U KUPOVINU KADA SI GLADAN! Ne gomilaj, ako je nešto na akciji ne treba ti od toga ceo karton, veća je verovatnoća da će ti se to pokvariti nego da ćeš uštedeti! Dakle u kupovinu se ide sa SPISKOM!
 • Ne bacaj hranu u đubre! Ako možeš izmiksaj dva jela, ako ne pokloni je beskućniku ili nahrani neke životinje! KARMA!
 • Što se odeće i obuće tiče važi isto pravilo – ne kupuj ono što ti ne treba! Ne trebaju ti 2 para istih farmerica niti dve identične bluze u različitim bojama! Fokus je na prioritetima a stil nema veze sa novcem i veličinom garderobera!
 • Planirajte kupovinu velikih stvari – ne možete da načinjete vašu štednju jer je nešto tamo na ULTRA MEGA GIGA AKCIJI KOJU VI NE SMETE DA PROPUSTITE! Propustite je jer će vas trenutno zadovoljstvo udaljiti od najvećeg zadovoljstva – a to je ispunjenje vašeg glavnog cilja zbog koga štedite novac!
 • Ne morate da izlazite svaki vikend! Propustite premijeru filma i pogledajte isti na tvu! Ako idete često u pozorište kupite mesečnu kartu! Sve ovo vam može uštedeti hiljade dinara mesečno! Ukoliko na ove stvari ne trošite novac – možete da uštedite u kući. Smanjite potrošnju struje, vode, nađite povoljniji paket za televiziju, internet i mobilni!
 • Svaki dan morate sebi da priuštite vežbanje, to je dobro za vaše telo – trčanje, šetnja i youtube (kad već plaćate net) su besplatni! Organizujte sebi kućno ulepšavanje (opet na youtube imate milion URADI SAM / A koji u glavnom ne troše mnogo novca).
 • Budite ZAHVALNI!
 • BONUS SAVET — AKO PUŠITE, jedino što ću vam pokazati je ova prosta računica. 200*30*12 = 72000 Da toliko bacaš na duvan a kasnije ćeš da daješ farmacetima jer ćeš kad-tad morati da se lečiš od nečega zbog tog trenutnog zadovoljstva! Mi smo bili pušači i kada smo ostavili cigarete otišli smo na ZAKINTOS, a kasnije smo od tih para organizovali i super doček Nove Godine… Šta da vam kažem.. Izbor je na vama 🙂

Kao što vidite štednja nije baš nemoguća misija. Da li vam se dopadaju naši načini za štednju? Možda imate neki svoj način koji želite da podelite sa nama? Komentarišite, jedva čekamo da čujemo! Podelite ovaj tekst sa vašim prijateljima i rođacima (ako želite da prestanu da pozajmljuju od vas ;)) jer svima fale pare 🙂

Saša i Ana-Marija
Save money kako uštedeti novac
Hi people! We understand the situation, not only in our country but in the whole world. For this reason, we are here to talk openly on the topic How to save money in Serbia or anywhere else in this world! There are people who would like to do or have something but can not afford it, somehow it everytime it is getting out of his hands. They talk about it but they can not succeed! And as the biggest culprit for all is CASH, CASH, MANI, MONEY, CHA CHING… call it what you like. We asked ourselves why is this so? If you do not have a mom and dad who are able to finance all your fads … If you have a wife or husband who can not find a job in this moment … If you are a teenager who just wants for the first time to go on a holiday with friends .. this is the article for you! Come on start the adventure of savings! NOW!

Maybe now saving does not sound appealing. You might be asking now why would you ever give up on some things that make you instant happy … Well ok go to that X, close this and give up, thus is not that strange to you, right? However you may choose to save some money, so you can change? Who knows … Come on, try to learn something and do not continually saying this is not for me, I can not do this … Throughout history, millions have proof that everything can be when you want it bad …

So … TA DAAA …. THIS IS HOW YOU CAN SAVE MONEY

 • First and basic is to decide why you need money. Do not talk for a rainy day because when those days come you will not even know where you are, and you will not have time to think about money. So find a nice and fulfilling goal. Are you going to travel through the world? You want to possess something material? Do you want to finish some course? You want to afford the best education for your kid? Of course you do, EVERYBODY WANTS SOMETHING! Find what you WANT and focus on that. Surround yourself with that and constantly think about your higher purpose, because no one else will do it for you!
 • Now that you have a goal think about it – why not have the money for it. Every penny matters. Every day, at least one month write EVERYTHING you spend. But literally everything! Thus you will conclude on what you throw money. Literally every day you throw money at something and you do not even know it!
 • Pay with cash! Do not pull on the feeling of payment with card! It’s the worst thing that can happen to you! You will do not have the feeling that you spent a lotand some of banks have a commission on each transaction .. So when the crowd gathered, after one, two, three month .. there can be much more than you think!
 • When you get your salary / or receive an allowance – set aside a part of money! Literally leave it aside and do not think of it because you will not miss it! Pocket change put in a jar or piggy bank – once we gathered more than 20 euros!
 • Buy Smart – The logical thing is that you have to eat every day, of course. Yet you do not have to buy things every day. Buy in bulk from the manufacturer! According fruits and vegetables go at the end of working hours market it is cheaper then! It is generally known that it is not good idea to go to shopping when you’re hungry! Do not hoard things, if something is on sale you do not need huge amount of that, the more likely that will broke or spoil with time than you’ll save! So you go shopping with a list!
 • Do not throw food in garbage can! If you can mix two meals, if you do not like that give it to the homeless or feed the animals! KARMA!
 • As for clothing and footwear concerned applies the same rule – do not buy what you do not need! You do not need two pairs of jeans or two identical shirts in different colors! The focus is on the priorities and the style has nothing to do with money or with the size of the closet!
 • Plan purchases of big items – you can not spend your savings because there is something on ULTRA MEGA GIGA ACTION WHICH YOU should not miss! Miss it because you momentary pleasure away from the greatest satisfaction – and this is the fulfillment of your main aim for save money!
 • You do not have to go out every weekend! Miss the premiere of the movie and view it on TV! If you go to the theater often buy a monthly pass! All this can save you thousands of dollars per month! If you do not do these things – you can save at home. Reduce the consumption of electricity, water, find favorable package for television, internet and mobile!
 • Every day you have to treat yourself with exercise, which is good for your body – running, walking and YouTube (if you are already paying the Net) are free! Organize yourself home beautification (again on youtube with a million DYS videos whit wich in the main you will not spend a lot of money).
 • Be grateful!
 • Bonus TIP — If you are smoker, the only thing I’m going to show you is this simple calculation. 2 * 30 * 12 = 720 ! Yeah … so you ane now throw money on the tobacco and then you’re going to give farmaceuts because you will eventually have to heal from something because of the current customer satisfaction! We were smokers and when we quit smoking we went to Zakynthos, and later we organized great New Year’s Eve … What can I say .. The choice is yours 🙂

As you can see saving is not an impossible mission. Do you like our ways for savings? Maybe you have some of your own way you want to share with us? Comment then, we can not wait to hear it! Share this article with your friends and relatives (if you want of them to stop to borrow money from you;)) because everyone needs money, right? 🙂

Sasa and Ana-Marija

HEJ! PROČITAJ I OVO...

6 Comments

 1. Odlični saveti! Izgleda da svako može samo se ljudi ne trude dovoljno! Pušenje je najgore od svega – potpisujem! Bravo

 2. Čoveče neke stvari ti nikad ne padnu na pamet dok ih ne pročitaš na papiru! Kad na kraju vidiš na šta sve bacaš pare bude ti žao!

 3. Meni je najteže da se odreknem akcija, pogotovo kad je šminka u pitanju. Tako da sam dala sebi ultimatum da ne kupujem ništa od toga do Nove Godine, pa videću da li ću uspeti nešto da uštedim! Nije pametno znam, al šta da radim! BTW Super ste!

 4. Ma da! Vazi! U Srbiji nemas ni za osnovno a ne da odvojis nesto od plate. Nista od toga

 5. *Ceo život sam štedela, slagala paru na paru Jela kosti i kačamak, pušila najgoru krdžu….I ŠTA sam uštedela?
  – Šta?!
  * NIŠTA!!!

 6. Poznajem par onih koji mjesečno primaju jako malo novca, i od toga malo uspiju staviti nešto na stranu, ali i par njih koji zarađuju jako puno i vječno su u minusu. Sve je stvar stava i navike.
  Savjet br.2 sam ja najprije počela primjenjivati- vođenje knjige kućnog budžeta. Zadnje 2 godine redovno svi ukućani zapisuju svaki izdatak, i na kraju mjeseca napravimo obračun, da vidimo na što ode najviše novca. Prije 2 godine pojima nisam imala na što je sve novac „ishlapio“. Od tada se i naša rata uštede znatno popravila. Preporučam iskreno!
  LP

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *