LEKCIJE, POSTIZANJE CILJA I POVRATAK U REALNOST / LESSONS, ACHIEVING GOALS AND BACK TO REALITY

Konferencija #NovaEnergija je završena. Danas je ponedeljak, skoro utorak 🙂 i svi smo se uglavnom vratili u realnost. Šta smo čuli, čuli smo. Šta smo naučili, naučili smo. E sad da li ćemo i šta primeniti to ostaje kao veliko pitanje 🙂

Osim što smo na ovu konferenciju otišli da bi se napunili novom energijom za dalje, zanimalo nas je da li je moguće uspeti u Srbiji bez političkih, rodbinskih i ostalih veza.

 

konferencija nova energija #novaEnergija Zašto baš #NovaEnergija?

Zato što je bazirana na online poslovanju. A online poslovanje u Srbiji je skoro na samom početku, tako da su šanse za posao preko veze minimalne.

 

storyteling Šta smo saznali?

Saznali smo da se političari boje kako upotrebe kompjutera i društvenih mreža, tako i njihovog uticaja.

 

work with us kontakt stikla kafa kravata Koga smo slušali?

Slušali smo ljude koji su bili u inostranstvu, one koji su se vratili i oni koji su svoje imperije gradili u i iz Srbije.

 

work with us kontakt stikla kafa kravata Šta smo zaključili?

Zaključili smo da, kako je jedan predavač rekao – trava je uvek zelenija u tuđem dvorištu. MADA I TVOJE DVORIŠTE MOŽE BITI PUNO ZELENE TRAVE AKO SE STVARNO POTRUDIŠ I OKO DVORIŠTA I OKO TRAVE. Ako slaviš i kišu i sunce. Ako prihvatiš sve uticaje i pokušaš da se prilagodiš promenama koje su uvek tu negde.

 

Da korupcije i veza ima. Uvek ih je bilo. Uvek će ih biti.

 

gde ici Šta ti možeš da uradiš?

 

Možeš da se boriš za sebe. Da radiš na sebi i da uopšte uzmeš nešto da radiš. Da ne čekaš vezu, nego da sam stvaraš svoje veze. Da preskočiš korupciju jer uvek postoji neko ko može pošteno da ti pomogne da završiš posao. Ako se zapleteš u državnoj administracji i iz toga možeš da se ispleteš. Ako uspeš da pobediš sebe i svoj ego nema granica. Da, Srbija jeste malo tržište, ali ovo je svet koji ne poznaje i ne priznaje granice. Usudi se da se pokreneš i da promeniš nešto na bolje u svom životu. Jer, ko će ako nećeš ti?!

 

***

Conference #NewEnergy is completed. Today is Monday, Tuesday is close 🙂 and almost everyone of us have returned to reality. What we’ve heard, we’ve heard. What we’ve learned, we’ve learned. Now will we apply it and what we will apply remains as a big question 🙂 Except that we went to this conference in order to charge our batteries with new energy for future, we wanted to know whether it is possible to succeed in Serbia without political, familial and other relationships.

konferencija nova energija #novaEnergija Why #NewEnergy?

Because it is based on an online business. Online business in Serbia is almost at the very beginning, so chances to get a job over familiar relationship are on the minimum.

storyteling What we learned?

We have learned that politicians in Serbia are afraid to use computers and social networks, as well as impact of social media on their job and funcion.

work with us kontakt stikla kafa kravata Who do we listen to?

We listened to people who were abroad, those who returned and those who have built their empires in Serbia and from Serbia.

work with us kontakt stikla kafa kravata What we concluded?

We have concluded that, as one of the speaker said – the grass is always greener in someone else’s backyard. Although you already own backyard and it can be full of green grass if you really work hard AROUND THE YARD AND AROUND THE GRASS. If you celebrate the rain and the sun. If you accept all the influences and try to adapt to changes that are always around.

Yes corruption and connections are around us. There always has been. And we are sorry to say this but, always will be.

 

gde ici What you can do?

You can fight for yourself. If you work on yourself and just get something to do. Do not wait for a connection of other, build your own. Skip corruption because there is always someone who can really help you to finish the job at the right way. If you weave in and out of government administration there is always a way out. You can find a way to beat yourself and your ego. ant then you will understand that nothing has boundaries. Yes, Serbia is a small market, but this is a world that does not know and does not recognize borders. Dare to move on and change something for the better in your lie. Because who will do that if not you?!

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *