Saveti za putovanja

Sunce – prijatelj ili neprijatelj? Zaštita od Sunca / The Sun – friend or enemy? Protection from the Sun

Scroll down for English

Da li je Sunce vaš prijatelj ili neprijatelj? Koja je najbolja zaštita od Sunca?

Internet je super stvar. Možeš svašta da naučiš i istražiš, ali i da objaviš. Tako da sve što vidite online treba uzeti sa rezervom. Isto je tako i u životu.

U poslednje vreme, kada je Sunce u pitanju ljudi su podeljeni. Jedni smatraju da ih jedino kreme mogu zaštiti od opasnog sunčevog zračenja, dok drugi smatraju da iste te kreme izazivaju rak kože. Jedni su se potrudili da naprave kremu za sunčanje na prirodnoj bazi, a drugi smatraju da ta krema privlači loše sunčevo zračenje.

Malo smo istražili sve ovo jer se i mi kao i svi vi izlažemo Suncu. Svima nama je u interesu isto – a to je da ostanemo zdravi.

 

Zaštita od Sunca – Šta smo otkrili?

Kada je Sunce prijatelj?

– Sunčajte se kada Sunce počne da izlazi i kada krene da zalazi.

– Prvih par sati, od kako se Sunce pojavi na horizontu, ono je lekovito za kožu i dušu. Deluje opuštajuće na nas i boja koju uhvatite u tim momentima će verovatno najduže da vam traje.

– Kada Sunce počne da peče ( a to je negde između 9 i 12 sati pre podne) vreme je da namažete kremu ili da obučete nešto belo na sebe.

– Između 11h i 17h sklonite se od sunčevih zraka, kada je leto i kada temperature idu preko 30 stepeni.

Kada je Sunce neprijatelj?

– Idete na letovanje na 10 dana i pokušavate da pocrnite najviše što možete. Preterano izlaganje Suncu nije dobro ni u kakvom slučaju. Na to bi jednostavno trebalo da zaboravite kao i na solarijum.

– Preterano mazanje kremama. Kreme mogu da pomognu kao zaštita ali ako se preterano mažete definitivno je logično da neka hemija koja je u njima može da pokrene nastanak raka.

– Sunčanje u periodu od 11 do 17 sati ( u letnjem periodu i na moru kada temperature prelaze 30 stepeni) može vam doneti ozbiljne opekotine i probleme sa kožom. Bez obzira na to da li korisite kremu ili ne svakako da promene na koži u obliku plikova, fleka i crvenila nisu zdrave.

Šta možemo naučiti od predaka?

Kad je Sunce najjače sklonite se u hladovinu. Ako baš morate da se izlažete Suncu kad najviše peče stavite kapu na glavu i pokrite telo. Ako se pridržavate ovih jednostavnih koraka izbećićete preterano korišćenje preparata za sunčanje a Sunce će delotvorno delovati na vašu kožu, um i duh. Načinite prvi korak, budite pametni i sprijateljite se sa Suncem.

On i ona se ne slažu oko primene i upotrebe zaštitnih preparata od Sunca. Ona je više okrenuta prirodi, a on veruje u farmaceutsku industriju.

Zašto? On je na Zakintosu dobio opekotine od Sunca jer se uopšte nije pazio. Od tad nigde ne ide bez kreme sa faktorom 50. Takođe koristi i sve ostalo što može da mu pomogne da se zaštiti kapa, bela majica, suncobran…

Ona ima drugačiju kožu od njega i više veruje svom instiktu. Koristi kreme s vremena na vreme ali sve radi instiktivno tako da ako oseti da joj Sunce ne prija ona se povlači u sobu ili hlad, bez obzira na belu majicu, suncobra, kapu ili kremu.

***

Do you think that the sun is friend or enemy? What is the best protection from the sun?

The Internet is a great thing. You can learn and investigate everything, but also to post, too. So everything you see online should be taken with caution. The same is true in the life.

Lately, when we talk about the sun, people are divided. Some consider that the only creams can protect against harmful solar radiation, while others believe that those same creams cause skin cancer. Some have tried to make sunscreen on a natural basis, while others believe that the cream attracts bad solar radiation.

We explored all of this because, as we all do, we are exposed to sunlight, too. We all have the saim interest , and that is to stay healthy.

 

Protection from the sun – What did we find?

When the sun is your friend?

– Sunbathe when the sun comes out, and when it starts to sets.

– The first few hours, since the sun appears on the horizon, it is curative for skin and soul. It works relaxing on us and tan that catch in these moments is likely to last longer than tan you get till you burn your skin when the Sun ih strongest.

– When the sun starts to burn (which is somewhere between 9 and 12 o’clock in the morning) it’s time to apply some cream or to wear something white on yourself.

– Between 11h and 17h get away from sunlight when is hot summer day.

When the sun is the enemy?

– Going on vacation for 10 days and try to get summer tan as fast much as you can. Overexposure to the sun is not good in any case. For that you should just forget it just like as the solarium.

– Excessive lubricating creams. The creams can help to protect, but if you put it on a lot definitely is logical that some chemicals in them that can initiate cancer development.

– Sunbathing in the period from 11 to 17 hours (in the summer and at sea holiday when the temperature exceeds 30 degrees) can bring serious burns and skin problems. Regardless of whether or not you use a cream definitely is sure that changes in the skin look, in the form of blisters, blemishes and redness are not healthy.

What can we learn from our ancestors?

When the sun is strongest hide in the shade. If you must expose it to the sun, when is the strongest radiation, put the hat on your head and cover the body. If you follow these simple steps you will avoid excessive use of sunscreen and sun will effectively act on your skin, mind and spirit. Make a first step, be smart and become friends with the sun.

He and she disagree about the application and use of protective preparation from the sun. She is more oriented towards nature, and he believes in the pharmaceutical industry.

Why? On Zakynthos he got sunburn because is not take care about himself. Since then he’s not going anywhere without cream with SPF 50, and he is not thinking about other. Also there are hat, umbrella and every single thing that can protect him.

She has a different skin type than him, and has more trust to instincts. She use creams from time to time but everything do intuitively so if she feel that Sun is not feeling frendly with her skin, she retreats to a room or shade.

HEJ! PROČITAJ I OVO...

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *