Čačak

Rimske terme– u samom centru Čačka, iza jedne stambene zgrade nalaze se ostaci Rimskog kupatila. Sačuvano je svega 6 prostorija, ali je zanimljivo videti deo koji je sačuvan. Nije nam jasno zašto ovaj deo istorije nije dobio više pažnje i adekvatnu zaštitu, jer smo nailazili i na manje ostatke sličnih kupatila koji imaju bolji tretman. Neka ovo bude mali apel. Svakako, izdvojite vreme i posetite ove terme.

Arhiv– Osnovan 1948. godine. Čuva 461 fond i zbirku sa područja grada Čačka i opština Lučani i Gornji Milanovac. U stalnoj postavci možete videti stare fotografije i bitna dokumenta iz prošlosti Čačka.

Narodni Muzej– Osnovan 1952. Veoma zanimljiva stalna postavka. Od uniformi, haljina, oružja, kovanog novca, stakla, spisa… Ovaj muzej je poseban jer se na njemu nalazi originalan grb dinastije Obrenović. Odlična kustorka muzeja odgovoriće na vaša pitanja, a zanimljivom pričom vodiće vas kroz istoriju. Obavezno posetite ovaj muzej!

Umetnička galerija Nadežda Petrović– Osnovana 1961. Ova galerija nosi ime najznačajnije slikarke XX veka. Jedna je od najznačajnijih ustanova ovog tipa u Srbiji.

Dom kulture– Osnovan 1971. Pored književnih večeri, filmskih projekcija, pozorišnih predstava, tribina i drugih dešavanja koje se ovde organizuju, ovaj Dom kulture je poznat i po najvećem fikusu na balkanu (oko 38 m).

Ovčar Banja– na 17km od Čačka. Prelepo mesto bogato vegetacjom. Vožnja katamaranom kreće odavde. Obavezno krenite na ovaj obilazak.

Atomska Banja- Mesto za oporavak. Udaljeno 17 km od Čačka. Nudi specijalizovane bolnice za lečenje, izvorišta lekovite vode, smeštaj, pomoć slabije pokretnim ili potpuno nepokretnim licima. Kažu da se tu sahranjuje Multipla Skleroza. Snimak iz banje kliknite i pogledajte ovde!

Crkva Nikolje– Mi smo bili pročitajte naše utiske!

Crkva Vaznesenja Gospodnjeg– nalazi se u blizini centra. Malo veće crkva sa lepo uređenim dvorištem.

Znaš više o Čačku? Pošalji nam priču konkurs@stiklakafakravata.com
Hvala Turističkoj Organizaciji Srbije i Čačka. Kao i uvek tekst je nastao na osnovu našeg iskustva i on je prikaz našeg ličnog mišljenja.
http://turizamcacak.org.rs/
Čačak
Čačak
putopis moja srbija karavan ii

 
 

 

Karavan Moja Srbija u Čačku
Karavan Moja Srbija u Čačku

karavan moja srbija iii putopis

Rome Terme– in the center of Cacak, behind a residential building are the remains of Roman baths. There are only 6 rooms, but it is interesting to see the part that has been preserved. We don’t understand why this part of history has not received more attention and adequate protection, because we’ve seen the less remains similar bathrooms that have a better treatment. Let this be a little appeal. Of course, take the time and visit the terme.

Archive established in 1948. Preserves 461 fund and collection of the areas of the city of Čačak and municipalities Lucani and Gornji Milanovac. In the permanent exhibition you can see old photos and important documents of the past Cacak.

National Museum was founded in 1952 very interesting permanent exhibition. From uniforms, dress, weapons, coins, glass, scriptures … This museum is special because it carries the original emblem of the Obrenovic dynasty. Excellent Kustor of the Museum will respond to your questions, and interesting stories will guide you through history. Be sure to visit this museum!

Art Gallery Nadezda Petrovic– founded in 1961. The gallery bears the name of the most important painter of the twentieth century. One of the most important institutions of this type in Serbia.

Home CULTURE Founded 1971. Besides literary evenings, film screenings, theater performances, panel discussions and other events that are organized here, this house of culture is also known because of the largest ficus tree in the Balkans (about 38 m).

Ovcar Banja– at 17km from Čačak. Beautiful place with rich vegetation. The catamaran is moving here. Be sure to go on this tour.

Atomska Banja– for recovery. 17 km away from Cacak. It offers specialized hospitals for treatment, sources of mineral water, accomodation, help for the less mobile or completely immobile persons. They say that buries Multiple Sclerosis. Click here for video.

Church Nikolje – why? Click HERE to find out!

Church Vaznesenja Gospodnjeg– is located near the center. A little bigger church with a beautiful landscaped courtyard.

Know more about Cacak? Send us your storie konkurs@stiklakafakravata.com
Thanks to the Tourist Organization of Serbia and Cacak. As always, the text is created on the basis of our experience and it is a representation of our personal opinions.
http://turizamcacak.org.rs/en/

 

HEJ! PROČITAJ I OVO...

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *